Úvodní stránka

IX. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM O ČEŠTINĚ JAKO CIZÍM JAZYKU

 Sto let vývoje českého jazyka a literatury v samostatném státě

 14. – 17. 8. 2018

Ohlasy IX. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku:

Mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku. Bulletin Československého ústavu zahraničního, srpen 2018, s. 14–16.

 

 

IX. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku se uskutečnilo 14. – 17. srpna 2018 v Praze. Tématem IX. sympozia bylo Sto let vývoje českého jazyka a literatury v samostatném státě.

Sympozium pořádal Ústav bohemistických studií FF UK  https://ubs.ff.cuni.cz/cs/.

Sympozium umožňuje setkání vědecké, pedagogické a široké odborné veřejnosti zabývající se češtinou jako cizím jazykem. Cílem setkání je umožnit diskusi o současném stavu výuky češtiny jako cizího jazyka po celém světě, seznámit se s novými vědeckými poznatky, prezentovat nové učební materiály a elektronické aplikace.

Recenzovaný sborník konferenčních příspěvků bude vydán v elektronické i tištěné podobě.

Součástí programu sympozia jsou

  • předkonferenční workshopy, které seznamují s novými elektronickými aplikacemi pro výuku češtiny pro cizince,
  • přednášky shrnující aktuální vývoj oboru v oblasti jazykovědné, literárně-historické a metodické,
  • paralelní sekce, v nichž budou prezentovány aktuální vědecké výsledky, metodické postupy, knižní publikace a elektronické aplikace. Program setkání bude rozdělen do jazykové, literárně historické a metodicko-technologické sekce.
  • soutěžní posterová sekce určená zahraničním Ph.D. studentům bohemistiky, v níž mohou představit dosavadní výsledky svého bádání. Nejlepší prezentace bude odměněna stipendiem pro Letní školu slovanských studií 2019 v Praze,
  • kulturní akce na závěr sympozia.

 

 

 

 

 

 

IX. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku